Newsletter
Aktualności HR
Chcę otrzymywać powiadomienia email:
o nowych materiałach z obszaru twardego HR
(płace, urlopy, zasiłki, PPK, delegacje, zajęcia)
o nowych materiałach z obszaru miękkiego HR
(rozwój, szkolenia, elearning)
o nowych publikacjach w Dzienniku Ustaw
o nowych publikacjach w Monitorze Polskim
Mój email
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższego
adresu email przez Erkwadrat sp. z o.o.
na potrzeby kontaktu ze mnąNastępny

Komunikat, MP/2021/844
Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
wydane przez: PREZ. ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
data ogłoszenia: 2021-09-15
słowa kluczowe: waluta , stopa procentowa , kredyty i pożyczki
Postanowienie, MP/2021/847
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2021 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Przeciwminowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim
wydane przez: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
data ogłoszenia: 2021-09-14
słowa kluczowe: kontyngenty wojskowe
Obwieszczenie, MP/2021/845
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: statut
Zarządzenie, MP/2021/842
Zarządzenie nr 174 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: naczelne i centralne organy administracji
Zarządzenie, MP/2021/841
Zarządzenie nr 166 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: dokumenty , monitoring
Zarządzenie, MP/2021/839
Zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe:
Zarządzenie, MP/2021/838
Zarządzenie nr 167 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-10
słowa kluczowe: komitety
Zarządzenie, MP/2021/848
Zarządzenie nr 24/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Gabriela Zapolska
wydane przez: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
data ogłoszenia: 2021-09-09
słowa kluczowe: monety , numizmatyka
Zarządzenie, MP/2021/846
Zarządzenie nr 23/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska
wydane przez: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
data ogłoszenia: 2021-09-09
słowa kluczowe: monety , numizmatyka
Komunikat, MP/2021/840
Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wydane przez: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
data ogłoszenia: 2021-09-09
słowa kluczowe:
Zarządzenie, MP/2021/835
Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-09
słowa kluczowe: statut
Zarządzenie, MP/2021/825
Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-08
słowa kluczowe: pełnomocnik rządu
Zarządzenie, MP/2021/824
Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-08
słowa kluczowe: cyfryzacja , organizacja i zakres działania , komitety , uczczenie pamięci
Obwieszczenie, MP/2021/836
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2021 r.
wydane przez: MIN. RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
data ogłoszenia: 2021-09-07
słowa kluczowe: składki , waloryzacja , ubezpieczenia społeczne , wskaźnik , emerytury i renty
Uchwała, MP/2021/837
Uchwała nr 145/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
wydane przez: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
data ogłoszenia: 2021-09-06
słowa kluczowe: statut
Obwieszczenie, MP/2021/815
Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.
wydane przez: PREZ. KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
data ogłoszenia: 2021-09-06
słowa kluczowe: składki , rolnicy , ubezpieczenia społeczne
Zarządzenie, MP/2021/810
Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-03
słowa kluczowe: statut
Obwieszczenie, MP/2021/811
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-02
słowa kluczowe: statut
Obwieszczenie, MP/2021/833
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
wydane przez: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
data ogłoszenia: 2021-09-01
słowa kluczowe: sędziowie , sądy okręgowe
Obwieszczenie, MP/2021/832
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
wydane przez: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
data ogłoszenia: 2021-09-01
słowa kluczowe: sąd apelacyjny , sędziowie , sądy okręgowe
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat