Newsletter
Aktualności HR
Chcę otrzymywać powiadomienia email:
o nowych materiałach z obszaru twardego HR
(płace, urlopy, zasiłki, PPK, delegacje, zajęcia)
o nowych materiałach z obszaru miękkiego HR
(rozwój, szkolenia, elearning)
o nowych publikacjach w Dzienniku Ustaw
o nowych publikacjach w Monitorze Polskim
Mój email
wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższego
adresu email przez Erkwadrat sp. z o.o.
na potrzeby kontaktu ze mnąNastępny

Obwieszczenie, DU/2021/77
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
wydane przez: MARSZAŁEK SEJMU
data ogłoszenia: 2021-12-08
słowa kluczowe: ratownictwo , lekarze , lekarze dentyści , fizjoterapeuci , szkolnictwo medyczne , farmaceuci , specjalizacja zawodowa
Ustawa, DU/2021/1642
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
wydane przez: SEJM
data ogłoszenia: 2021-09-11
słowa kluczowe: jakość wyrobów , paliwa , ochrona środowiska , energetyczne prawo , biopaliwa , sektor naftowy , podatek akcyzowy
Rozporządzenie, DU/2021/1654
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
wydane przez: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
data ogłoszenia: 2021-09-07
słowa kluczowe: choroby zakaźne , granice państwa , przejścia graniczne
Rozporządzenie, DU/2021/1652
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-07
słowa kluczowe: wynagrodzenia , pracownicy urzędów państwowych
Rozporządzenie, DU/2021/1661
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
wydane przez: MIN. EDUKACJI I NAUKI
data ogłoszenia: 2021-09-03
słowa kluczowe: szkolnictwo , dzieci , oświata i wychowanie
Rozporządzenie, DU/2021/1649
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
wydane przez: MIN. OBRONY NARODOWEJ
data ogłoszenia: 2021-09-02
słowa kluczowe: służba wojskowa żołnierzy , żołnierz zawodowy
Obwieszczenie, DU/2021/1639
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021
wydane przez: PREZ. RADY MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-02
słowa kluczowe: regiony , pomoc finansowa
Rozporządzenie, DU/2021/1614
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni
wydane przez: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
data ogłoszenia: 2021-09-02
słowa kluczowe: stan wyjątkowy , woj. lubelskie , zakaz , broń palna , woj. podlaskie , broń, amunicja i materiały wybuchowe
Rozporządzenie, DU/2021/1613
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego
wydane przez: RADA MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-09-02
słowa kluczowe: stan wyjątkowy , prawa obywatelskie , woj. lubelskie , zakaz , woj. podlaskie
Rozporządzenie, DU/2021/1612
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego
wydane przez: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
data ogłoszenia: 2021-09-02
słowa kluczowe: stan wyjątkowy , woj. lubelskie , woj. podlaskie
Rozporządzenie, DU/2021/1634
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego
wydane przez: MIN. INFRASTRUKTURY
data ogłoszenia: 2021-09-01
słowa kluczowe: kontrola , opłaty elektroniczne , drogi publiczne , informatyzacja , opłaty
Rozporządzenie, DU/2021/1618
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
wydane przez: MIN. EDUKACJI I NAUKI
data ogłoszenia: 2021-09-01
słowa kluczowe: nadzór , oświata i wychowanie
Rozporządzenie, DU/2021/1629
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
wydane przez: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
data ogłoszenia: 2021-08-31
słowa kluczowe: sądy powszechne , regulamin organizacyjny
Rozporządzenie, DU/2021/1611
Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie metodologii ustalania opłat za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej
wydane przez: MIN. AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH , MIN. CYFRYZACJI
data ogłoszenia: 2021-08-31
słowa kluczowe: doręczenia , informatyzacja , opłaty
Rozporządzenie, DU/2021/1637
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
wydane przez: MIN. EDUKACJI I NAUKI
data ogłoszenia: 2021-08-30
słowa kluczowe: stypendia , nauka , szkolnictwo wyższe , studenci
Rozporządzenie, DU/2021/1627
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
wydane przez: MIN. EDUKACJI I NAUKI
data ogłoszenia: 2021-08-30
słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe , szkolenie zawodowe
Rozporządzenie, DU/2021/1608
Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
wydane przez: MIN. KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
data ogłoszenia: 2021-08-27
słowa kluczowe: nagrody , ordery, odznaczenia i odznaki , sport
Rozporządzenie, DU/2021/1604
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
wydane przez: MIN. INFRASTRUKTURY
data ogłoszenia: 2021-08-27
słowa kluczowe: pojazdy mechaniczne , dokumenty , prawo o ruchu drogowym
Rozporządzenie, DU/2021/1602
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"
wydane przez: RADA MINISTRÓW
data ogłoszenia: 2021-08-27
słowa kluczowe: szkolnictwo , finansowanie , oświata i wychowanie
Rozporządzenie, DU/2021/1601
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
wydane przez: MIN. EDUKACJI I NAUKI
data ogłoszenia: 2021-08-27
słowa kluczowe: szkolnictwo , nauczyciele , oświata i wychowanie
Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat